nápis Bludov

Základní informace

O obci

Nadmořská výška470 m nad mořem
Rozloha katastru obce200 ha
Počet obyvatel25
Počet domů24

Povinně zveřejňované položky

Informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Oficiální názevObecní úřad Bludov
2. Důvod a způsob založenídle zákona č. 128/2000Sb.
dle zákona č. 367/1990Sb.
3. Organizační strukturaZastupitelstvo obce
Finananční výbor
Kontrolní výbor
Starosta
Zástupce starosty
Účetní
Stavební technik
4. Kontaktní spojenípošta: Bludov, 286 01 Čáslav
telefon: 327 594 128
e-mail: info@obecbludov.cz
Elektronická podatelna
Osobně po domluvě se starostou
5. Případné platby můžete poukázat:č.u.: 13129-161/0100 KB Kutná Hora
6. IČO640280
7. DIČObec není plátcem DPH
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:Dokumenty
9. Žádosti o informacepísemně
e-mailem: info@obecbludov.cz
Elektronickou podatelnou
10. Příjem žádostí a dalších podánína OÚ (u starosty)
11. Opravné prostředkyOpravné prostředky
12. Formulářena OÚ Bludov
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacína OÚ Bludov
Portál veřejné správy
14. Nejdůležitější předpisyzákon o obcích č. 128/2000Sb.
zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999Sb.
15. Sazebník úhrad za poskytování informacícena po domluvě se starostou
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.Dokumenty

Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony. Dále odpovídají přísně vymezeným pravidlum manifestu "Dogma W4", pro všeobecně přístupné a přehledné dokumenty.
logo projektu Blind Friendly Web Valid HTML 4.01! Dogma W4

[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]