nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 6.11.2007

č.j.: 2007/9

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. Předběžná dohoda o prohrnování sněhu v obci, s p. Jiřím Procházkou na rok 2007 a 2008 písemě vyhotoví starosta.
  4. V lesích byly započaty opravy cest (ve vidlačkách).
  5. Příští schůze se bude konat od 19:00. 04.12.2007
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]