nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 2.10.2007

č.j.: 2007/8

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. Starosta seznámil OZ s finanční stránkou, současný stav na účtě 133.183,75 Kč
  4. Vyřazení radiového přijímače z evidence majetku obecního úřadu z důvodu neopravenosti, další přístroj se nebude kupovat.
  5. Příští schůze se bude konat od 19:00. 06.11.2007
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]