nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 4.9.2007

č.j.: 2007/7

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. OZ odsouhlasilo dary k šedesátiletému výročí a další po pěti letech v hodnotě cca 500 Kč.
  4. Při uzavření manželství 2 000 Kč.
  5. V bodě /4 a 5/se jedná o bčany žijící v obci více jak pět let.
  6. Schválení cestovních dokladů pro starostu.
  7. Příští schůze se bude konat od 19:00. 02.10.2007
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]