nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 5.6.2007

č.j.: 2007/06

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. Seznámení policie české republiky s programem, (komunikace s občany) seznámil zastupitelstvo por. Jírovský. Jedná se o přestupky a trestné činy páchané v naší obci.
  4. Na pozemu u domu č. 28 p. Klupky se bude provádět odstřel při prohlubování studny.
  5. Příští schůze se bude konat 04.09.2007 od 19:00.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]