nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 15.5.2007

č.j.: 2007/5

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. OZ schválilo občerstvení na Pouť, která se koná 19. května 2007 od 20 00 hod, v celkové částce do 3 000 ,- Kč. Zajistí Procházka.
  4. Mše svatá se koná 20. května 2007 od 14 00 hod.
  5. OZ schvaluje závěrečný účet za rok 2005 na svém zasedání ze dne 15. 5. 2007 s výhradou.
  6. OZ schvaluje závěrečný účet za rok 2006 na svém zasedání ze dne 15. 5. 2007 s výhradou.
  7. OZ nařizuje účetnímu obce zaúčtovat hospodaření v lese v roce 2004 nejdéle do 31.5. 2007 a vystavit na tuto opravu opravný doklad.
  8. OZ dále nařizuje účetnímu obce opětně vystavit doklad 400005.
  9. OZ oznamuje obyvatelům obce prodej palivového dřeva za 380 ,- Kč / prm.
  10. Příští schůze se bude konat od 19:00 – 5. 6.2007
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]