nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 10.4.2007

č.j.: 2007/4

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. Po kontrole (audit) bylo konstatováno, že odměny zastupitelů platí od 2. 11. 2006.
  4. Byla provedena změna rozpočtu (rozpočtové opatření č. 1). Zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu na straně příjmů a vydání o 218 800 ,- Kč.
  5. OZ schválilo občerstvení na Čarodějnice v částce do 1 500 ,- Kč. Zajistí Procházka.
  6. OZ schválilo cesťáky starosty za 1. Q 2007
  7. Příští schůze se bude konat od 19:00 – 15.5.2007
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]