nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 13.2.2007

č.j.: 2007/2

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. Mobil, který byl součástí internetu, byl prodán panu Jiřímu Veselému za 1.200 Kč
  4. Na základě žádosti Krajského úřadu středočeského kraje ohledně škod vzniklých v důsledku rozsáhlé živelné pohromy způsobené orkánem, v katastru Bludov, byla vypracována zpráva Mě LR s.r.o.v částce 1240000 Kč.
    Zpráva byla odeslána na Krajský úřad 8.2.2007
    Součástí zápisu je příloha o vyčíslení, žádost, zprávou Mě LR s.r.o, tabulka, email.
  5. Příští schůze se bude konat od 19:00 - 06.03.2007
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]