nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 5.12.2006

č.j.: 10/2006/2

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. Zapisovatelem byl zvolen Kutil Josef.
  4. OZ schválilo rozpočet obce.
  5. OZ schválilo úpravu rozpočtu za minulý rok.
  6. Prohrnování sněhu bude provádět Procházka Jiří ml.
  7. Ke dni 31.12 2006 bude provedena inventarizace majetku obce. Složení inv. komise:Kutil Lukáš, Čech Josef a Procházka Jiří ml.
  8. Příští schůze se bude konat 9.1.2007 od 19:00.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]