nápis Bludov

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 2.11.2006

č.j.: 09/2006/1

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Kukrál Jan, Veselý Jiří

 1. OZ schválilo program zasedání.
 2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří
 3. Starosta obce byl zvolen Jirkovský Vítězslav
 4. Zástupce starosty byl zvolen Kukrál Jan
 5. Komise:
  • předseda kontrolního výboru: Kutil Josef
  • předseda finanční komise: Veselý Jiří
  • správce rybníka a hasičské zbrojnice: Procházka Jiří ml.
 6. Schválené odměny členů zastupitelstva:
  • starosta-4 900,- Kč
  • zástupce starosty-750,- Kč
  • př. kont. kom.-750,- Kč
  • př. fin. kom-750,- Kč
  • správce ryb.-750,- Kč
 7. Výplaty se budou provádět kvartálně.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]