nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 3.10.2006

č.j.: 09/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří st.
  3. OZ schválilo cestovní výlohy starosty.
  4. OZ schválilo odměny členů zastupitelstva.
  5. Odměny zastupitelstva jsou v příloze zápisu.
  6. Nové zastupitelstvo se sejde 07.11.2006
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]