nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 1.8.2006

č.j.: 08/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
  3. OZ projednalo přípravu komunálních voleb na příští období a schválilo sdružení nezávislých kandidátů.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]