nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 6.6.2006

č.j.: 06/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
  3. OZ bylo seznámeno se zápisem hospodaření o odstranění dvou méně závažných chyb, které nemají závažnost nedostatků, podle §10 odst. 3 pí. c zákona 420/2004 Sb.
  4. OZ odsouhlasilo dar ČHJ Bludov v částce 20 000,0 Kč slovy dvacet tisíc korun.
  5. OZ projednalo počet členů do zastupitelstva pro další volební období, stanoveno pět členů.
  6. Jiří Procházka provede úklid návse v částce 4 000 Kč . Sepsání smlouvy si vyzvedne u p. starosty.
  7. Projednána zakázka na výrobu dveří a oken do místní kapličky od pana Laudáta z Vickovic.
  8. Zastupitelstvo odsouhlasilo odměnu ve výši dvojnásobku měsíčního platu.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]