nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 2.5.2006

č.j.: 05/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
  3. Příprava na župní soutěž ČHJ
  4. OZ projednalo zprávu o výsledcích hospodaření obce podle zákona č. 250/2000 Sb. § 17 odst. 7 souhlasí s celoročním hospodařením. Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]