nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 11.4.2006

č.j.: 04/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. Úklid na návsi 20.04.06 v 17 hod.
  2. OZ rozhodlo záporně o koupi nabízených pozemků od pana Dvořáka.
  3. OZ schválilo program zasedání.
  4. Ověřovatel podpisů byl zvolen Jiří Procházka ml.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]