nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 7.3.2006

č.j.: 03/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. Starosta seznámil OZ s nákazovou situací šířící se ptačí chřipky.
  2. OZ schválilo cestovní příkaz pana Vítězslava Jirkovského za cesty pro obec.
  3. OZ bylo seznámeno s dokladovou inventurou k 31.12.2005
  4. OZ bylo seznámeno s vyúčtováním prací lesů města Kutná Hora pro obec Bludov za rok 2005 s hospodářským výsledkem - čistý zisk - 240828 Kč., bylo doručeno 07.03.2006. Bude zaúčtováno do roku 2006.
  5. OZ pověřuje starostu s možností změny rozpočtu obce.
  6. OZ pověřuje starostu s vyřizováním správních věcí za OÚ Bludov, dle správního řádu.
  7. OZ schválilo program zasedání.
  8. Ověřovatel podpisů Jiří Procházka ml.
  9. Návrh pozemkového fondu s možností slučování pozemků se OZ vyjádřilo kladně.
  10. OZ odsouhlasilo odprodej akcií.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]