nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 7.2.2006

č.j.: 02/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
  3. Projednání žádosti pana Josefa Samka ze dne 28.1.2006 o pokácení lípy, která roste mezi obytným stavením p. Samka a p. Lebedy a přes silnici p. Antoše.
  4. Projednání žádosti pana Vladislava Kutila ze dne 6.2.2006 o odkoupení části pozemku č. 452 bývalé cesty (původní vjezd do dvora).
  5. OZ schválilo prodej části pozemku č. 452 za cenu 10 Kč /m2 p. Kutilovi.
  6. OZ souhlasí s vykácením stromů na parcele č. 46 a obnovení stávajícího oplocení.
  7. Projednání nabídky pozemků určených k převodu podle § 7 zákona 95/1999 Sb.,ve znění pozdějších změn a dopl. zaslané Pozemkovým fondem české republiky.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]