nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 10.1.2006

č.j.: 01/2006

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu, byl zvolen Procházka Jiří ml.
  3. Projednána a odsouhlasena nájemní smlouva na obecní pozemky akciové společnosti AGRO PODLESÍ se sídlem v Červených Janovicích.
  4. Byla schválena úprava rozpočtu.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]