nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 6.12.2005

č.j.: 01/10/2005

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
  3. OZ schválilo cestovní doklady pracovních cest pana V Jirkovského pro obec.
  4. Projednání stoletého výročí hasičů v obci.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]