nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 1.11.2005

č.j.: 01/09/2005

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Jiří Procházka ml.
  3. OZ odsouhlasilo odměny členům zastupitelstva a ostatní odměny za rok 2005.
  4. OZ schválilo rozpočet obce, který je vyrovnaný v částce 397 280 Kč.
  5. Česká pojišťovna zaplatí 12 000 Kč za havárii hasičské zbrojnice.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]