nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 6.9.2005

č.j.: 01/08/2005

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Jiří Procházka ml.
  3. Žádost pana Vladislava Kutila čp. 1 o montáž septiku a provedení výkopu.
  4. a) K žádosti p. Vladislava Kutila nemá OZ námitek a bere na vědomí vybudování septiku.
  5. b) Obec Bludov nevlastní odpadovou kanalizaci do které se dá napojit domovní odpad.
  6. Rozhodnutí městského úřadu Kutná Hora odbor životního prostředí o odběru podzemní vody.
  7. Byla schválena úprava rozpočtu.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]