nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 12.7.2005

č.j.: 2005-01-07

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Jiří Procházka ml.
  3. Příští zasedání OZ se bude konat 06.09.2005
  4. Obec zakoupila cykloturistické mapy, které budu použity pro občany a chalupáře obce, a k reprezentačním účelům.
  5. OZ odsouhlasilo odměnu za vykonanou práci pro obec panu Jiřímu Procházkovy ve výši 4 000,- Kč
  6. Schválení cestovních nákladů pro starostu - V Jirkovského.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]