nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 7.6.2005

č.j.: 01-06-05

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
  3. OZ bylo seznámeno z dopisem pana Emila Hernycha ze dne 23.05.2005.
  4. Byla provedena oprava hasičské zbrojnice v ceně 28.000 Kč
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]