nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 3.5.2005

č.j.: 01-05-05

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. 21.5.2005 bude v kulturním domku pouť s občerstvením. OZ zve všechny občany obce.
  2. Mše svatá se bude konat ve 14 hod dne 15.5.2005
  3. OZ nesouhlasí s používáním zkušebního vrtu na pozemku Hernychových k odběru vody jako studeň. Vrt je hluboký 140 m a není kontrola o hloubce a množství odběru.
  4. OZ schválilo program zasedání.
  5. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]