nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 5.4.2005

č.j.: 01-04-05

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

 1. OZ schválilo program zasedání.
 2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
 3. Schvaluje se OZV č. 1/2005, kterou se ruší OZV č. 1/1998.
 4. OZ projednalo zprávu o výsledcích hospodaření obce podle zákona číslo 250/2000 Sb. §17 od 7 souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
 5. OZ bylo seznámeno se zprávou z kontroly hospodaření obce.
 6. Závěrečný účet obce za rok 2004 projednalo zastupitelstvo obce a souhlasí s celoročním vyúčtováním.
 7. OZ odsouhlasilo odměny členům zastupitelstva a starosty:
  • starosta: 3450,-kč
  • zástupce strosty: 2400,-kč
  • členové: 200,-kč za jednání (přítomen)
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]