nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 1.2.2005

č.j.: 01-02-05

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Jiří Veselý.
  3. Žádost p Vladislava Kutila o pokácení šesti kusů bříz ze dvora a zahrady domu č 1.
  4. K 31.12. 2004 byla provedena inventarizace majetku obce Bludov, inventarizační rozdíly nebyly shledány.
  5. OZ bylo seznámeno s hospodařením obce Bludov za rok 2004, zpráva byla vyvěšena dne: 01.02.2005.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]