nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 4.1.2005

č.j.: 01-01-2005

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Procházka Jiří St.
  3. 22.12.2004 Byla sjednána smlouva č. 100163/OT003443/2005 o zajištění odvozu a ukládání tuhého komunálního odpadu s firmou AVE CZ OH s.r.o.
  4. Michal Kutil, trvalé bydliště Bludov 24, 286 01 Čáslav, byl pověřen OZ jednat za obec Bludov ve věcech zajištění elektronického podpisu a elektronické podatelny. Dále souhlasíme s tím, aby mu byl vydán certifikát s uvedením názvu našeho úřadu.
  5. Byla schválena úprava rozpočtu.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]