nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 7.12.2004

č.j.: 09/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatelem podpisu byl zvolen Procházka Jíří Ml.
  3. Údržba zeleně kolem kapličky.
  4. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2005
  5. OZ schválilo cestovní náklady pro starostu
  6. Zjištění prohrnování veřejných komunikací zajistí starosta.
  7. Usnesení OZ ze dne 7.12.2004 byl vydán příkaz k provedení inventury majetku obce Bludov dle inventární knihy základních prostředků a knihy majetkových zásob ke dni 31.1.2004. Byla jmenovaná komise ve složení : Kutil Lukáš, Procházka Jiří a Čech Josef.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]