nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 9.11.2004

č.j.: 08/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. OZ schválilo změnu rozpočtu na rok 2004 o schválené dotace na provoz lesa.
  3. OZ schválilo odměny členům zastupitelstva podle návrhu předloženém starostou, který vypracoval hospodář OÚ M Kavka.
  4. Veškeré návrhy byly schváleny OZ jednomyslně.
  5. Ověřovatelem podpisu byl zvolen Procházka Jiří ml.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]