nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 5.10.2004

č.j.: 07/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisů Jiří Procházka ml.
  3. OZ navrhuje, prodejní cenu pozemku č. 437/4 za 10,- Kč /1 m2.
  4. Výlov rybníka bude 30.10.2004.
  5. Projednání opravy světel zjistí starosta u firmy MONESTAV.
  6. Byla schválena úprava rozpočtu.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]