nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 14.9.2004

č.j.: 06/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisů byl zvolen Jiří Procházka ml.
  3. OZ jednomyslně odsouhlasilo příspěvek na 2 část cyklotrasy ev. č. 3177189804 mikroregionu Zbraslavice.
  4. Žádost manželů Pavelkových o koupi pozemků č. 437/4 o výměře 144 m2
  5. OZ rozhodlo o prodeji pozemku č. 437/4, zájemci o koupi si musí podat žádost do 30 dnů od vyvěšení.
  6. Další část žádosti, o koupi pozemku č./f/, OZ rozhodlo o neprodejnosti pozemku.
  7. Všechny navržené body byly odsouhlaseny jednomyslně.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]