nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 8.6.2004

č.j.: 05/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Veselý Jiří.
  3. Projednání žádosti o prodeji pozemku 437/5:žádost byla zamítnuta z důvodu předejití sporů mezi občany kteří mají o koupi pozemku zájem. Z toho plyne, že pozemek zůstane nadále ve vlastnictví obce.
  4. Všechny navržené body byly schváleny jednomyslně.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]