nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 5.4.2004

č.j.: 03/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Jiří Procházka ml.
  3. 18.04.2004 v 9 00 hod. úklid obecních prostor, sraz u kulturního domku.
  4. Pálení Čarodějnic 30.4. v 21 00hod. na obci
  5. 24.03. 2004 byla zaplacena pohledávka za nájem z obecních pozemků v částce 4 112 Kč za rok 2003
  6. 24.03.2004 provedly městské lesy vyúčtování z lesního hospodářství cca. 80 900 Kč za rok 2003
  7. OZ schválilo cestovní doklady pro p. Vítězslava Jirkovského za první čtvrtletí roku 2004 a odměnu za údržbu cest v částce dvojnásobku jednoho měsíčního platu.
  8. Všechny navržené body byly schváleny jednomyslně.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]