nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 3.2.2004

č.j.: 02/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Jiří Procházka ml., Jiří Veselý.
  3. OZ přijalo usnesení, že obec Bludov není schopna zajistit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků v rozsahu podle § 53 odst. 1 zákona 2001/1999 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
  4. OZ schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bludov a městem Kutná Hora.
  5. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2004.
  6. Agro Podlesí nezaplatilo nájem za pozemky v částce 4 112,- Kč za rok 2003.
  7. Městské lesy, jako správce lesa neprovedl k 31.1.2004 vyúčtování z lesního hospodaření.
  8. Hospodář obce seznámil OZ s výsledkem hospodaření za rok 2003.
  9. Všechny navržené body byly schváleny jednomyslně.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]