nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 6.1.2004

č.j.: 01/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu, byl zvolen Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st..
  3. OZ projednalo žádost OÜ Paběnice, o finanční podporu na odkoupení "chudobince" v Paběnicích, částkou 270,- Kč. na osobu. Tuto finanční podporu OZ neschválilo.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]