nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 4.11.2003

č.j.: 09/2003

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

 1. OZ schválilo program zasedání.
 2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Kutil Josef a Procházka Jiří
 3. OZ schválilo kontrolní výbor v tomto složení: předseda-Procházka Jiří ml., členové: Čech Josef, Kutil Lukáš
 4. OZ schválilo finanční výbor v tomto složení: Procházka Jiří st., členové: Čech Josef, Kutil Lukáš
 5. OZ schválilo odměny:
  • kronika - Marie Kutilová 1 800,- Kč
  • světla - Jiří Veselý 600,- Kč
  • has.zbroj. - Lebeda Jiří 600,- Kč
  • zastupitelé - 3 600,- Kč
  • členové komisí: Kutil Lukáš, Čech Josef 600,- Kč
  • odměna starosty: dvojnásobek platu měs.
 6. Všechny body byly schváleny jednomyslně.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]