nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 17.6.2003

č.j.: 06/2003

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. Přečtení zápisu z minulého zasedání.
  2. Martin Veselý byl přijat jako nový občan obce Bludov.
  3. Rozhodnutí KŮ středočeského kraje č.j. 3531, o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kutná Hora a obcí Bludov.
  4. Česká pojišťovna, zasílá návrh na novou smlouvu, ve které je zahrnuto pojištění o záplavách a povodních.
  5. OZ schválilo rozpočet hospodaření mikroregionu Zbraslavice a zdužených obcí.
  6. OZ schválilo odprodej akcií ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Dlouhá 2/1444, IČO:41692918. Nominální hodnota za akci činí 2.033,-Kč. Obec vlastní 20 ks těchto akcií.
  7. OZ souhlasí se zakoupení domény pro obec.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]