nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 5.5.2003

č.j.: 05/2003

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. Přečten zápis z minulého zasedání OZ
  2. Projednání pouti: Zajištění občerstvení a mše (zajistí Jirkovský V.). Mše svatá se bude konat 18.5.od 1500 hod. Pouť 17.5. 1900 hod. v místním kult. domě.
  3. Žádost o trvalý pobyt pana Martina Veselého, Jana Kukrále, paní Aleny Kukrálové.
  4. OZ schválilo vyúčtování cestovních dokladů pro p. V Jirkovského od 5.3. do 2.5.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]