nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 1.4.2003

č.j.: 04/2003

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ Schválilo dohodu o provedení opravy požární zbrojnice od firmy Sextus s.r.o., Benešova 610 Kutná Hora. Rozsah oprav je v hodnotě 180 000 Kč.
  2. Projednání příspěvku na řešení problémů tělesně postižených v okrese Kutná Hora. Příspěvek je 1,- Kč na obyvatele. (SCHVÁLENO)
  3. OZ Uděluje plnou moc, společnosti EKO-KOM,a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/19 Praha 4, k zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů a obalů.
  4. OZ Souhlasí s návrhem veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Zastupování na úseku přestupků, orgány města Kutné Hory a samostatně schválilo text veřejné smlouvy.
  5. Na návrh starosty bylo odsouhlaseno OZ, aby fotoaparát, který obec vyhrála v soutěži, měl na starosti Michal Kutil.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]