nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 4.2.2003

č.j.: 02/2003

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

Hosté: Kavka Miroslav, Jiřina Procházková

  1. Příspěvek na dopravu 3 360 Kč, fa.Connex východní Čechy a.s. se sídlem Na Ostrově 177, 53701 Chrudim, která zajišťuje dopravní obslužnost obce. (OZ souhlasí s příspěvkem)
  2. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, žádají o souhlasné stanovisko na uložení sedimentů z odbahnění rybníka Katlov na naše pozemky. (Podmínky dohodne starosta.)
  3. Nabídka svazu měst a obcí k přihlášení členství. (OZ zamítá)
  4. Hospodaření obce za rok 2002: příjmy 422 972,15 Kč, výdaje 411 590,90 Kč
  5. Přečtena výroční správa za rok 2002, o svobodném přístupu informací.
  6. Členové OZ byly seznámeny s inventarizací majetku obce Bludov.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]