nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 7.1.2003

č.j.: 01/2003

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. Poplatky za užívání Internetu:
    1. poplatky budou vybírány podle počtu hodin zapsaných v počítadle.
    2. sleva 50 Kč na jednu rodinu s trvalým pobytem v obci.
  2. Nabídka firmy „Heraldická kancelář“ symboliky obcí.(zamítnuto)
  3. K bodu č. 1 - z minulého zasedání OZ žádost p. Antoše - OU bere na vědomí.
  4. K bodu č. 8 - z minulého zasedání OZ (ústní žádost p. V. Jirkovského, vykonávat funkci starosty jako "uvolněný") se zamítá z důvodu finančních možností obce.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]