nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 3.12.2002

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. Žádost p.Antoše o pokácení dvou stromů (jasan), které jsou v těsné blízkosti obytných stavení. Svým stavem ohrožují majetek a zdraví osob, které se pod jeho korunou pohybují.
  2. Zpráva p. starosty o ukončení soudního sporu s p.Vagenknechtem ze Štipoklas.
  3. Zastupitelstvo odhlasovalo odměny členů zastupitelstva: za docházku na zasedání - 200 Kč, odměna kronikářky - 1800 Kč, odměna za seřizování světel veřejného osvětlení - 500 Kč a odměna za úklid a práce v hasičské zbrojnici - 500 Kč.
  4. Ověřovatelem podpisu byl zvolen Jiří Procházka st.
  5. OZ odhlasovalo zahájení oprav cest, a to směrem „Vidlačky“, předpokládaná cena dle rozpočtu je 250 tisíc Kč.
  6. OZ odhlasovalo ukončení sporu s p. Heřmanem - faktura č. 5/98.
  7. OZ odhlasovalo sjednání smlouvy o „provedení práce“ s p.Michalem Kutilem: instalce PC a práce s tím související (Internetové stránky).
  8. Ústní žádost p. Vítězslava Jirkovského, aby mu bylo umožněno, s přihlédnutím k jeho současné nezaměstnanosti, vykonávat funkci starosty jako "uvolněný".

K bodu 8 je nutné do příštího zasedání doplnit potřebnou legislativu. Doloží p. starosta.

[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]