nápis Bludov

Výroční zpráva 2009

podle zákona 106/1999 (o svobodném přístupu k informacím)

a)počet podaných žádostí o informace0
b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c)opis podstatných částí každého rozsudku soudu-
d)výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údaju-
e)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona-
Vítězslav Jirkovský
starosta
5.1.2010
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]