nápis Bludov

Rozpočet obce BLUDOV 2005

VÝDAJE

Název položky FunkPoložkačástka
Odvoz a likvidace komunálního odpadu372251698 000 Kč
Příspěvek na dopravu222151923 600 Kč
Příspěvek hasičskému zboru551252290 Kč
Péče o staré občany339951940 Kč
Odměna za vedení obecní kroniky339950211 800 Kč
Občerstvení617151755 000 Kč
Pojištění budov a veřejného osvětlení617151632 506 Kč
Veřejné osvětlení - opravy a údržba363151713 000 Kč
Veřejné osvětlení - materiál363151392 000 Kč
Místní komunikace - údržba221251711 000 Kč
Vnitřní správa - opravy a rekonstrukce617151710 Kč
Elektrická energie3631515420 000 Kč
Telekomunikační poplatky617151626 000 Kč
Bankovní poplatky631051635 000 Kč
Poštovní poplatky61715161500 Kč
Poradenské a konzultační služby6171516610 000 Kč
Všeobecný materiál6171513910 000 Kč
Tiskoviny617151362 000 Kč
Školení617151670 Kč
Dodavatelské práce v lese1031517150 000 Kč
Pěstební činnost v lese1031513950 000 Kč
Odvod sociálního zabezpečení6171503116 000 Kč
Odvod zdravotního zabezpečení617150327 000 Kč
Mzdy zaměstnanců a odvod daní6171501148 000 Kč
Cestovní náhrady zaměstnanců617151738 000 Kč
Pojištění zaměstnanců61715038300 Kč
Mzdy zastupitelstva,odměny a odvod daní61125023100 000 Kč
Cestovní náhrady zastupitelstva611251738 000 Kč
Rezerva5901474 Kč

PŘÍJMY

Název položkyFunkPoložkačástka
Daň z příjmů fyzic.osob ze záv.činnosti 111122 000 Kč
Daň z příjmů fyzic.osob z kapit.výnosů 11132 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 112124 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 121140 000 Kč
Daň z nemovitostí 151140 000 Kč
Dotace na výkon státní správy 4112300 Kč
Nájem obecních pozemků101221314 380 Kč
Příjmy z úroků63102141500 Kč
Příjmy z prodeje dřeva10322111235 000 Kč

Výdaje:368 180 Kč
Příjmy:368 180 Kč

SCHVÁLENO OZVÍTĚZSLAV JIRKOVSKÝ
7.12.2004STAROSTA

VYVĚŠENO
8.12.2004

SEJMUTO
30.12.2004

BLUDOV
7.12.2004
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]