nápis Bludov

Rozpočet obce BLUDOV 2004

VÝDAJE

Název položky FunkPoložkačástka
Odvoz a likvidace komunálního odpadu372251697 000 Kč
Příspěvek na dopravu222151923 600 Kč
Příspěvek hasičskému zboru551252290 Kč
Péče o staré občany339951940 Kč
Odměna za vedení obecní kroniky339950211 800 Kč
Občerstvení617151752 500 Kč
Pojištění budov a veřejného osvětlení617151632 506 Kč
Veřejné osvětlení - opravy a údržba363151713 000 Kč
Veřejné osvětlení - materiál363151392 000 Kč
Místní komunikace - údržba221251711 000 Kč
Vnitřní správa - opravy a rekonstrukce617151710 Kč
Elektrická energie3631515416 000 Kč
Telekomunikační poplatky617151626 000 Kč
Bankovní poplatky631051635 200 Kč
Poštovní poplatky61715161200 Kč
Poradenské a konzultační služby6171516614 500 Kč
Všeobecný materiál617151398 000 Kč
Tiskoviny6171513610 000 Kč
Školení617151670 Kč
Dodavatelské práce v lese1031517150 000 Kč
Pěstební činnost v lese1031513950 000 Kč
Odvod sociálního zabezpečení6171503116 000 Kč
Odvod zdravotního zabezpečení617150327 000 Kč
Mzdy zaměstnanců a odvod daní6171501148 000 Kč
Cestovní náhrady zaměstnanců617151737 000 Kč
Pojištění zaměstnanců61715038300 Kč
Mzdy zastupitelstva,odměny a odvod daní6112502395 500 Kč
Cestovní náhrady zastupitelstva611251737 000 Kč
Rezerva59011874 Kč

PŘÍJMY

Název položkyFunkPoložkačástka
Daň z příjmů fyzic.osob ze záv.činnosti 111121 500 Kč
Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 11124 800 Kč
Daň z příjmů fyzic.osob z kapit.výnosů 11131 400 Kč
Daň z příjmů právnických osob 112123 500 Kč
Daň z přidané hodnoty 121140 000 Kč
Daň z nemovitostí 151139 500 Kč
Dotace na výkon státní správy 4112300 Kč
Nájem obecních pozemků101221314 380 Kč
Příjmy z úroků63102141600 Kč
Příjmy z prodeje dřeva10322111230 000 Kč

Výdaje:365 980 Kč
Příjmy:365 980 Kč

SCHVÁLENO OZVÍTĚZSLAV JIRKOVSKÝ
3.2.2004STAROSTA

VYVĚŠENO
19.1.2004

SEJMUTO
3.2.2004

BLUDOV
16.01.2004
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]