nápis Bludov

Rozpočet obce BLUDOV 2003

VÝDAJE

Název položky FunkPoložkačástka 2002 skutečnost
Odvoz a likvidace komunálního odpadu3722516914 000 Kč13 283 Kč
Příspěvek na dopravu222151923 600 Kč4 000 Kč
Příspěvek hasičskému zboru55125229500 Kč
Péče o staré občany339951941 000 Kč
Odměna za vedení obecní kroniky339950211 800 Kč1 800 Kč
Občerstvení617151751 500 Kč1 495 Kč
Pojištění budov a veřejného osvětlení617151632 700 Kč2 645 Kč
Veřejné osvětlení - opravy a údržba363151713 000 Kč
Veřejné osvětlení - materiál363151391 000 Kč
Místní komunikace - údržba221251714 000 Kč4 265 Kč
Vnitřní správa - opravy a rekonstrukce61715171150 000 Kč7 980 Kč
Elektrická energie3631515415 000 Kč14 657 Kč
Telekomunikační poplatky6171516210 000 Kč6 768 Kč
Bankovní poplatky631051635 500 Kč5 138 Kč
Poštovní poplatky61715161500 Kč371 Kč
Poradenské a konzultační služby6171516615 000 Kč13 400 Kč
Všeobecný materiál6171513910 000 Kč47 053 Kč
Tiskoviny6171513615 000 Kč14 863 Kč
Školení617151671 000 Kč
Dodavatelské práce v lese10315171150 000 Kč326 842 Kč
Pěstební činnost v lese1031513955 000 Kč54 791 Kč
Odvod sociálního zabezpečení6171503114 000 Kč12 294 Kč
Odvod zdravotního zabezpečení617150328 000 Kč6 629 Kč
Mzdy zaměstnanců a odvod daní6171501140 000 Kč40 000 Kč
Cestovní náhrady zaměstnanců617151735 000 Kč4 814 Kč
Pojištění zaměstnanců61715038500 Kč400 Kč
Mzdy zastupitelstva,odměny a odvod daní6112502390 000 Kč89 050 Kč
Cestovní náhrady zastupitelstva6112517310 000 Kč10 131 Kč
Rezerva590110 470 Kč

PŘÍJMY

Název položkyFunkPoložkačástka 2002 skutečnost
Daň z příjmů fyzic.osob ze záv.činnosti111122 000 Kč21 610 Kč
Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ11123 000 Kč3 132 Kč
Daň z příjmů fyzic.osob z kapit.výnosů11131 500 Kč1 326 Kč
Daň z příjmů právnických osob112122 000 Kč22 083 Kč
Daň z přidané hodnoty121134 000 Kč34 312 Kč
Daň z nemovitostí151146 000 Kč45 328 Kč
Poplatek ze psů1341390 Kč270 Kč
Dotace na výkon státní správy4112300 Kč344 Kč
Nájem obecních pozemků101221314 380 Kč4 380 Kč
Veřejná telefonní stanice617121113 000 Kč3 134 Kč
Příjmy z úroků631021411 500 Kč1 517 Kč
Příjmy z prodeje dřeva10322111500 000 Kč258 160 Kč

Výdaje:638 070 Kč
Příjmy:638 070 Kč

SCHVÁLENO OZVÍTĚZSLAV JIRKOVSKÝ
04.03.2002STAROSTA

BLUDOV
18.02.2002
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]