nápis Bludov

Rozpočet obce BLUDOV 2002

VÝDAJE

Název položkyFunkPoložkačástka
odvoz odpadu372251696 000 Kč
skladování odpadu372253626 000 Kč
dodavatelské práce v lese10315171100 000 Kč
pěstební činnost1031513950 000 Kč
příspěvek na dopravu222151924 000 Kč
platy zaměstnanců 6171511235 000 Kč
kronika - odměna339933191 800 Kč
odvod sociálního zabezpečení6171512112 000 Kč
odvod zdravotního zabezpečení617151225 000 Kč
telefon617151624 000 Kč
elektrická energie a veřejné osvětlení3631515410 000 Kč
bankovní poplatky631051635 000 Kč
pojištění budov a osvětlení617151632 800 Kč
veřejné osvětlení - materiál363151391 000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a údržba363151713 000 Kč
příspěvek hasičskému sboru532152291 000 Kč
údržba místní komunikace221251713 000 Kč
péče o staré občany339951942 000 Kč
všeobecný materiál6171513970 000 Kč
mzdová a důchodová evidence - FENED6171516612 000 Kč
tisk6171513610 000 Kč
poštovné61715161500 Kč
občerstvení617151751 000 Kč
vnitřní správa - opravy, rekonstrukce5321517180 000 Kč
školení617151671 000 Kč
cestovní náhrady - hospodář OÚ617151734 000 Kč
cestovní náhrady - zastupitelstvo611251734 000 Kč
odměny - zastupitelstvo a daně6112511290 000 Kč

PŘÍJMY

Název položkyFunkPoložkačástka
daň z příjmu fyzických osob - záv. čin. 617 111121 200 Kč
daň z příjmu fyzických osob - podnik.625 11122 800 Kč
daň z nemovitostí 633 151146 000 Kč
daň z příjmu právnických osob 112118 900 Kč
daň z přidané hodnoty 121137 900 Kč
poplatek za psy 1341270 Kč
dotace na výkon státní správy 4112340 Kč
úroky z účtů631021411 800 Kč
nájem obecních pozemků101221314 380 Kč
příjmy z prodeje dřeva10312111250 000 Kč
veřejná telefonní stanice617121112 000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 11132 000 Kč

Výdaje:524 100 Kč 
Příjmy:387 590 Kč 
Rozdíl:-136 510 Kč = 60 000 Kč nábytek kulturního domu /6171 5139/
   = 80 000 Kč rekonsrukce hasičské budovy /5321 5171/
SCHVÁLENO OZVÍTĚZSLAV JIRKOVSKÝ
05.03.2002STAROSTA
BLUDOV
10.02.2002
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]